Vzdělávání

Akreditované semináře MV ČR pro úředníky

Pro úředníky zajištujeme semináře, akreditované Ministerstvem vnitra České republiky, po jehož absolvování získá účastník osvědčený certifikát o absolvování akreditovaného semináře.

Akreditované semináře MŠ MT pro pedagogické pracovníky

Pro pedagogické pracovníky zajištujeme semináře, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, po jehož absolvování získá účastník osvědčený certifikát o absolvování akreditovaného semináře.

Akreditované semináře MPSV ČR pro pracovníky v sociálních službách

Pro pracovníky sociálních službách zajištujeme semináře, akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, po jehož absolvování získá účastník osvědčený certifikát o absolvování akreditovaného semináře.

Semináře a workshopy pro manažery a vedoucí pracovníky

Zajišťujeme celou řadu odborných seminářů a workshopů, které jsou určeny primárně pro manažery a vedoucí pracovníky. U všech seminářů klademe vysoký důraz na zkušenosti z praxe a názorné praktické ukázky.

Semináře pro zaměstnance

Zajišťujeme celou řadu odborných seminářů, které jsou určeny primárně pro běžné zaměstnance. U všech seminářů klademe vysoký důraz na zkušenosti z praxe a názorné praktické ukázky.