AVP MVČR: Problematika ochrany osobních údajů a GDPR​

Problematika ochrany osobních údajů a GDPR​

6 hodin

Rozsah semináře 6 x 45 minut

25 osob

Minimální počet 15 osob

1 000 Kč

Cena za 1 účastníka (osvobozeno od DPH)

Popis semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickými problémy souvisejícími s ochranou informací a osobních údajů v praxi v rámci úřadu – jako jsou například on-line a cloudové systémy, přístupové a kamerové systémy, pořizování audiovizuálních záznamů a podobně v kontextu souvisejících právních předpisů (občanský zákoník, zákoník práce apod.).

V návaznosti na seznámení s požadavky právních předpisů na oblast ochrany osobních údajů, následuje diskuze opatření k naplnění těchto požadavků.

Seminář nabízí posluchačům orientaci v poměrně složité problematice ochrany osobních údajů jako výchozí bod pro vnitřní posouzení, do jaké míry je u daného subjektu ochrana osobních údajů zajištěna, zda jsou kompetentní osoby dostatečně seznámeny a poučeny s jejich povinnostmi, zda daný subjekt naplňuje všechny zákonné požadavky pro zavedení nebo zdokonalení systému ochrany osobních údajů.

Cílová skupina

  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do krajského úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy, včetně vedoucích úřadů

Akreditace

MVČR č.: AK/PV-191/2019 – průběžné vzdělávání pro úředníky
MVČR č.: AK/VE-113/2019 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

Osvědčení

Úředník/vedoucí úředník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.