GDPR

Outsourcing role pověřence DPO

Nabízíme:

  • Outsourcing role pověřence pro ochranu osobních údajů – DPO (Data Protection Officer)

GDPR compliance

Nabízíme:

  • Audit GDPR
  • Pomoc s naplněním požadavků GDPR
  • Hot-line konzultační poradenství

Pomoc s řešením GDPR incidentů

Nabízíme:

  • Zdokumentování incidentů
  • Vyhodnocení rizika a následné postupy, reakce včetně hlášení ÚOOU (Úřadu pro ochranu osobních údajů), PČR (Policii ČR), zřizovateli a dalším orgánům dle obecného nařízení