GDPR

Outsourcing role pověřence (DPO)

Zajišťujeme outsourcing role pověřence pro ochranu osobních údajů – DPO (Data Protection Officer).

GDPR Compliance k naplnění požadavků právních předpisů

Dohlížíme na to, aby naši klienti plně splňovali požadavky aktuálních právních předpisů pro oblast ochrany osobních údajů. Našim klientům nabízíme konzultace, audity a další spolupráci při vedení a zavádění GDPR do jejich prostředí.

Semináře GDPR

Dohlížíme na to, aby naši klienti plně splňovali požadavky aktuálních právních předpisů pro oblast ochrany osobních údajů. Našim klientům nabízíme konzultace, audity a další spolupráci při vedení a zavádění GDPR do jejich prostředí.