Penetrační testy

Testy ICT

Testy ICT a kyber bezpečnosti prověří zabezpečení informačních systémů, jejich odolnost vůči zátěži, konfigurační chyby, funkčnost bezpečnostních procesů, chování a návyky uživatelů, a zda jsou testované systémy schopny incident odhalit a adekvátně na něj reagovat.

 • Externí penetrační testy
 • Interní penetrační testy
 • Phishingové testy
 • Detekce zranitelnosti veřejně dostupných internetových služeb

Testy fyzické bezpečnosti

Testy zaměřené na fyzickou bezpečnost prověří zabezpečení objektů, přístupy a efektivitu ostrahy, správné využití kamerového systému a zároveň testy prověří funkčnost režimových opatření.

 • Test průniku nepovolené osoby do neveřejné části objektu
 • Test vnesení/vynesení předmětů
 • Bezpečnostní obhlídka za účelem zjištění bezpečnostních zranitelností
 • Test pozornosti ostrahy
 • Test správného využití kamerového systému

Testy s využitím sociotechnických metod

Testy s využitím manipulativních sociotechnických metod prověří návyky a chování zaměstnanců a zároveň ověří, jaké informace jsou zaměstnanci ochotni poskytnout případnému útočníkovi.

 • Phishingové testy
 • Vishingové testy
 • Test získání neveřejné informace (např. chorobopis, výrobní dokumentace, platový výměr atd.)
 • Test průniku do ICT využitím sociotechnik USB/CD

Testy pozornosti

Testy pozornosti prověří funkčnost bezpečnostních procesů a návyky a chování zaměstnanců v situaci, kdy se v objektu pohybuje podezřelá osoba a zároveň se ověřuje, zda jsou testované systémy schopny incident odhalit a adekvátně na něj reagovat.

 • Test pozornosti zaměstnanců v reakci přítomnost a popis podezřelé osoby
 • Koordinační penetrační test ostrahy/velínu v reakci na přítomnost podezřelé osoby v objektu, včetně možnosti simulace nahlášení incidentů PČR
 • Koordinační penetrační test ostrahy/velínu v reakci na přítomnost podezřelé osoby v objektu, bez možnosti simulace nahlášení incidentů PČR

Kreativní testy na míru

Kreativní testy na míru připravujeme dle přání a požadavků klienta.