Bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

Pomáháme s řešením naplnění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti. Zajišťujeme outsourcing role architekta, manažera a auditora kybernetické bezpečnosti. Navrhujeme architekturu systémů kybernetické bezpečnosti. Identifikujeme a rychle řešíme kybernetické incidenty. Provádíme audit kybernetické bezpečnosti.

 • Audit kybernetické bezpečnosti
 • Pomoc s řešením naplnění požadavku zákona o kybernetické bezpečnosti
 • Outsourcing role manažera kybernetické bezpečnosti
 • Outsourcing role architekta kybernetické bezpečnosti
 • Outsourcing role auditora kybernetické bezpečnosti
 • Návrh architektury systému kybernetické bezpečnosti

Fyzická bezpečnost

Pomáháme se systematickým řešením fyzické bezpečnosti a ochranou měkkých cílů. Navrhujeme opatření a režim zabezpečení objektů. Poskytujeme poradenství při výběru ostrahy, kamerového systému a dalších opatření.

 • Bezpečnostní audit zabezpečení fyzické ochrany
 • Bezpečnostní obhlídka za účelem zjištění bezpečnostních zranitelností
 • Ochrana měkkých cílů
 • Prověření aktuálního stavu fyzické bezpečnosti 
 • Pomoc s tvorbou a aktualizací bezpečnostního plánu fyzické bezpečnosti 
 • Pomoc se systematickým řešením fyzické bezpečnosti
 • Pomoc s výběrem ostrahy
 • Pomoc s výběrem kamerového systému
 • Pomoc s výběrem vhodných opatření

Ochrana osobních údajů - GDPR

Pomáháme komplexně řešit a vést problematiku ochrany osobních údajů (GDPR), poskytujeme služby pověřence (DPO).

 • Outsourcing služby DPO (pověřence)
 • Služba znalostní podpory pověřenců
 • GDPR compliance k naplnění požadavků GDPR
 • Semináře a workshopy

Ochrana měkkých cílů

Pomáháme s řešením ochrany měkkých cílů v nemocnicích, na úřadech, ve školách, na letištích a dalších místech se zvýšenou koncentrací osob.

Informační bezpečnost

Poskytujeme komplexní řešení informační bezpečnosti. Navrhujeme architekturu ICT bezpečnosti. Implementujeme ISMS. Řešíme ochranu obchodního tajemství a know how. Provádíme technické i procesní audity.

 • Implementace ISMS
 • Ochrana obchodního tajemství a ochrana know-how
 • Návrh architektury ICT bezpečnosti
 • Technický a procesní audit
 • Analýza rizik

Whistleblowing

Pomáháme s řešením naplnění požadavků SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EP“)

 • Pro bližší informace nás kontaktujte.

Osobní bezpečnost

Poskytujeme bezpečnostní koučování a výcvik bezpečnostních návyků k zajištění osobní bezpečnosti. Identifikujeme rizika, navrhujeme protiopatření. Pomůžeme s řešením ochrany domácnosti – internetového připojení, chytré domácnosti, dětí v kybernetickém prostoru a na sociálních sítích.

 • Koučování a výcvik bezpečnostních návyků
 • Pomoc s řešením osobní bezpečnosti v kybernetickém prostoru

Znalecké posudky

Spolupracujeme při soudně-znaleckých analýzách s Policií ČR, českými soudy a renomovanými advokátními kancelářemi i jinými institucemi. V našem týmu máme zkušené soudní znalce pro oblast bezpečnosti informací a informačních systémů.

 • Vypracování znaleckého posudku z oblasti bezpečnosti informací
 • Vypracování znaleckého posudku z oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Vypracování znaleckého posudku z oblasti informačních systémů
 • Vypracování znaleckého posudku z oblasti datových sítí