Outsourcing

Outsourcing role manažera kybernetické bezpečnosti

Zajištujeme outsourcing role manažera kybernetické bezpečnosti danou zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhláškou č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

 • Outsourcing role manažera kybernetické bezpečnosti

Outsourcing role architekta kybernetické bezpečnosti

Zajištujeme outsourcing role architekta kybernetické bezpečnosti danou zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhláškou č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

 • Outsourcing role architekta kybernetické bezpečnosti

Outsourcing role auditora kybernetické bezpečnosti

Zajištujeme outsourcing role auditora kybernetické bezpečnosti danou zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhláškou č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

 • Outsourcing role manažera auditora bezpečnosti

Outsourcing role bezpečnostního manažera

Zajišťujeme outsourcing role bezpečnostního manažera.

 • Outsourcing role bezpečnostního manažera

Outsourcing role pověřence (DPO)

Zajišťujeme outsourcing role pověřence pro ochranu osobních údajů – DPO (Data Protection Officer). 

 • Outsourcing role pověřence (DPO)

Outsourcing dohledu a podpory ICT a kybernetické bezpečnosti

Zajišťujeme externí dohled a podporu ICT a kybernetické bezpečnosti. 

 • Outsourcing dohledu a podpory ICT a kybernetické bezpečnosti

Poradenství při zpracování katalogu požadavků na nový informační systém

Klientům zpracujeme soupis jejich požadavků, a to jazykem, kterému budou rozumět nejen oni, ale i případný uchazeč o dodávku informačního systému tak, aby byl schopen předložit korektní nabídku s minimem bílých míst.

 • Poradenství při zpracování katalogu požadavků na nový informační systém

Poradenství při výběru informačního systému a posouzení vhodnosti a rizika nasazení

Každé nasazení nového informačního systému je pro klienta rizikový krok. Systém se kupuje obvykle na dobu 10 a více let. Přitom obvykle klient nezná úskalí a rizika, kterými musí projít a která podstupuje. Našim partnerům tato rizika významně snižujeme a šetříme vysoké náklady.

 • Poradenství při výběru informačního systému a posouzení vhodnosti a rizika nasazení

Poradenství pří sjednání věcně technického obsahu smluvní dokumentace

Klientům pomůžeme sjednat věcně technickou část smluv na pořízení, implementaci a následnou podporu ICT systémů.  Nejsme advokátní kanceláří, ale na rozdíl od ní máme know how a obrovské zkušenosti z ICT. Postupujeme vždy tak, abychom minimalizovali jejich rizika a zbytečné náklady.

 • Poradenství při sjednání věcně technického obsahu smluvní dokumentace

Návrh a implementace efektivních procesů řízení ICT

 

Klientům pomůžeme vymyslet a uvést v život procesy řízení ICT tak, aby manažer, který není ICT odborníkem, byl schopen tuto oblast efektivně řídit.

 • Návrh a implementace efektivních procesů řízení ICT

Moderování projektů v kritických stavech

Není výjimkou, že projekt implementace informačního systému se dostává do kritického stavu a komunikace mezi klientem a dodavatelem je téměř nemožná. Pomáháme tyto stavy odblokovat a nalézt řešení projektu tak, ať jsou sníženy dopady a vysoké náklady neúspěšného projektu.

 • Moderování projektů v kritických stavech

Komplexní zajištění výběrového řízení

Klientům ušetříme čas, nervy a náklady tím, že plně převezmeme kompletní komunikaci s uchazeči o dodávku informačního systému, ověřování referencí, organizaci prezentací. Dbáme na to, ať všichni uchazeči mají stejné informace a klienti obdrží srovnatelné nabídky.

 • Komplexní zajištění výběrového řízení