AVP MPSV: Bezpečné chování v kyberprostoru

Akreditovaný vzdělávací program Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: Bezpečné chování v kyberprostoru

6 hodin

Rozsah semináře 6 x 45 minut

30 osob

Minimální počet 15 osob

1 500 Kč

Cena za 1 účastníka (osvobozeno od DPH)

Popis semináře

Jedná se o unikátní seminář – vzdělávací program, který vznikl na základě analýzy potřeb vybraných poskytovatelů sociálních služeb a provozovatelů sociálních zařízení. Obsahuje nejen povinnou teoretickou část, ale převážná část semináře je zaměřena na ukázky reálných případů ze života a sdílení osobních i pracovních zkušeností lektorů.

Poznatky získané na semináři, mohou všichni účastníci využít nejen při výkonu své práce nebo při poskytování sociálních služeb u svěřených klientů, ale také ve svém osobním život.

  • je informován o známých i méně známých hrozbách kyberprostoru a dále má poznatky, jak se těmto hrozbám účinně bránit;
  • má povědomí o své vlastní roli při řešení kybernetické bezpečnosti a možnostech, jak může rizika úspěšného kybernetického útoku snížit;
  • je seznámen, se základním nastavením zabezpečení internetových služeb, sociálních sítí (Facebook, Instagram, TikTok, …) nebo systémů pro komunikaci (e-mail, Messenger, Viber, WhatsApp, …);
  • je seznámen s podstatnými bezpečnostní návyky, jejichž dodržováním může on sám výrazně přispět ke zvýšení kybernetické bezpečnosti svého zaměstnavatele, sebe samého (využití získaných poznatků v osobním životě), ale také u svých klientů, kterým poskytuje sociální služby;
  • informace získané během vzdělávacího programu je schopen dále zprostředkovat, a tak následně edukovat svěřené klienty a informovat je o možných rizicích a následcích sdílení informací v kyberprostoru.

Cílová skupina

Program je určen pro pracovníky v manažerské, řídící funkci a dále pak pro pracovníky v sociálních službách (PSS) – oblast:

  • PSS – sociální prevence
  • PSS – sociální péče
  • PSS – sociální poradenství

Akreditace

Číslo: A2020/0584-PC/VP

Osvědčení, certifikace

Absolvent semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností.