Bezpečné chování v kyberprostoru (akreditace MŠMT, v systému DVPP)

Bezpečné chování v kyberprostoru

6 hodin

Rozsah semináře 6 x 45 minut

30 osob

Minimální počet 15 osob

1 500 Kč

Cena za účastníka (bez sazby DPH)

Popis vzdělávacího programu

Jedinečný seminář, který vznikl na základě podnětů a analýzy potřeb škol a školských zařízení za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) plně využívá poznatků a příkladů z praxe.
Není teoretickou „nalejvárnou“ plnou nezáživných pojmů pro odborníky v oblasti IT.
Je zkušenostním a zážitkovým seminářem, který mohou všichni účastníci využít nejen ve své školní praxi, ale také ve svém osobním životě (mobil, e-mail, sociální sítě).

Cílem semináře je seznámit posluchače se základními hrozbami a zásadami bezpečného chování v kyberprostoru.
Posluchač získá povědomí o jeho vlastní roli při řešení kybernetické bezpečnosti a možnostech, jak může rizika úspěšného kybernetického útoku snížit.

Cílová skupina

  • Ředitelé škol a školských zařízení
  • Pedagogové volného času
  • Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
  • Učitelé MŠ
  • Učitelé speciálních škol
  • Učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ

Seminář je určen pro všechny zaměstnance, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do styku s informační a výpočetní technikou.

Osvědčení, certifikace

Pedagogický pracovník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.