Problematika ochrany osobních údajů a GDPR v praxi

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

2 hodin

Rozsah semináře 4 x 60 minut

max. 30 osob

Minimální počet 20 osob

750 Kč

Cena za 1 účastníka (bez sazby DPH)

Popis semináře

Hlavním cílem semináře je seznámit účastníky s praktickými problémy a ochranou informací a osobních údajů v souvislosti s GDPR v praxi škol a školských zařízení, jako jsou například on-line systémy
pro vedení školských agend, prezentace škol a školských zařízení, přístupové a kamerové systémy, pořizování audiovizuálních záznamů v kontextu souvisejících právních předpisů (občanský zákoník, zákoník práce apod.).

Seminář je možné realizovat prezenční formou nebo on-line prostřednictvím platformy MSTeams.


Cílová skupina

  • Ředitelé škol a školských zařízení
  • Zástupci ředitelů škol a školských zařízení
  • Garanti osobních údajů
  • Ekonom, účetní

Seminář je určen pro všechny vedoucí pedagogy ve všech typech škol a školských zařízení, kteří přicházejí v rámci svého pracovního zařazení řeší problematiku osobních údajů.
Praktická část semináře je přizpůsobena jednotlivým druhům škol. Seminář je připraven pro MŠ a malotřídní školy nebo ZŠ s prvním stupněm; ZŠ a SŠ; ZUŠ a DDM a další školská zařízení.

Neakreditovaný

Původní akreditace vzdělávacího programu v systému DVPP: MŠMT: VP 4/2019, pod č.j.: MSMT-15619/2019-2-701 skončila k datu 28.8.2022.

Osvědčení

Pedagogický pracovník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.