AVP MVČR: Bezpečné chování v kyberprostoru

PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚŘEDNÍKY / PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEDOUCÍ ÚŘEDNÍKY

6 hodin

Rozsah semináře 6 x 45 minut

max. 25 osob

Minimální počet 15 osob

1 000 Kč

Cena za 1 účastníka (osvobozeno od DPH)

Popis semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače se základními hrozbami v kybernetickém prostoru a se zásadami bezpečného chování v kybernetickém prostoru. Posluchač získá povědomí o jeho vlastní roli při řešení kybernetické bezpečnosti a možnostech, jak může rizika úspěšného kybernetického útoku snížit.

Seminář je určen pro všechny úředníky, kteří v rámci výkonu svého povolání přicházejí do styku s informačními technologiemi a osobními údaji.

Cílová skupina

  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do krajského úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy, včetně vedoucích úřadů

Osvědčení

Úředník/vedoucí úředník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.