Kybernetické hrozby a bezpečné chování v kyberprostoru

SEMINÁŘ PRO ZAMĚSTNANCE

2 až 3 hodiny

V závislosti na rozsahu diskuze

max. 30 osob

20 000 Kč

Cena včetně 21 % DPH 24 200 Kč

Popis semináře

Cílem semináře je seznámení účastníků s riziky a hrozbami, které přináší používání moderních technologií v kyberprostoru. Prostřednictvím praktických příkladů a názorných živých ukázek získá účastník semináře povědomí o těchto rizicích a zároveň bude seznámen s možnými kroky, jak se lze proti nim chránit. Získané informace účastníci využijí nejen v zaměstnání, ale také ve svém osobním životě.

Obsah semináře

  • Základní principy, rizika a hrozby v kyberprostoru
  • Problematika cílených phishingových útoků s živou ukázkou zaslání podvržené zprávy
  • Možnosti a techniky sledování aktivit a odposlouchávání komunikace s živými ukázkami odposlechů
  • Identifikační stopy, které za sebou zanecháváme při pohybu v kybernetickém prostoru
  • Ochrana soukromí v kyberprostoru – sociální sítě
  • Mobilní zařízení z pohledu útočníka s živou ukázkou hacknutí mobilního zařízení
  • Možnosti obrany, základy bezpečného chování a opatření
  • Diskuse, zodpovězení otázek

Cílová skupina (seminář je určen pro)

Všichni uživatelé výpočetní techniky (PC, Notebook) a mobilních zařízení (mobil, tablet), a dále pak uživatele systémů pro komunikaci (e-mail, Messenger, Viber, WhatsApp, apod.) a sociálních sítí (např. Facebook, Instagram, TikTok, apod.)

Požadavek na vstupní znalosti

  • Nepředpokládáme žádné odborné znalosti z oboru ICT a kybernetické bezpečnosti
  • Předpokládáme běžnou uživatelskou dovednost práce s internetem a mobilním zařízením