NIS 2: Jak začít? (workshop pro členy AOBP)

Termín a čas

Termín: 29. 3. 2023
Čas: 9:30 - 11:30 hodin
🚩 Workshop je určen pouze pro členy AOBP

Přednášející

Bc. Vojtěch Lazecký

Obchodní ředitel, konzultant

Ing. Martin Dušek

Technický ředitel, konzultant, lektor

Obsah workshopu

Sekce kybernetické a informační bezpečnosti Rady ředitelů AOBP ve spolupráci s VIAVIS a.s. připravila specializovaný workshop, jehož cílem členům AOBP blíže osvětlit problematiku NIS 2.

V posledních měsících velmi diskutované téma NIS 2: směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii.
Tato směrnice přináší mnoho změn v oblasti zajišťování kybernetické bezpečnosti a týká se nejen organizací, které jsou již nyní podle aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti povinny své systémy zabezpečovat, ale i velkého množství organizací, které budou do regulace nově spadat a do dnešního dne žádné povinnosti plnit nemusely. Tyto změny nastanou s účinností nového zákona o kybernetické bezpečnosti (podle plánu ve 2. polovině roku 2024).

Obsah workshopu:

 • Obecně k problematice regulace oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • Koho se nové povinnosti týkají?
 • Přehled bezpečnostních opatření kybernetické bezpečnosti.
 • Jak začít? Doporučení k přípravě na plnění povinností vyplývajících z připravované právní úpravy.

Cena workshopu

 • Tento ukázkový workshop: je určen pouze pro členy AOBP a pro ně je účast BEZPLATNÁ.
 • Na workshop je nutné se ZAREGISTROVAT.
 • V registračním formuláři, prosím, zaškrtněte chekbox, že jste členy AOBP a po ověření této skutečnosti vám bude do mailu zaslán odkaz pro připojení.

V případě dotazu kontaktujte paní Hanu Vitáskovou:
– e-mailem hana.vitaskova@viavis.cz
– nebo telefonicky +420 604 297 788

 

Průběh workshopu

 • Workshop bude realizován formou online (živého) vysílání a je určen výhradně pro členy AOPB. 
 • V případě zájmu o účast vyplňte registrační formulář, odkaz na něj naleznete v úvodu této stránky.
 • Odkaz pro připojení k vysílání (přes platformu MS Teams), bude zaslán všem řádně registrovaným účastníkům do mailu, který uvedou při registraci.

Technické požadavky na sledování workshopu

 • K připojení stačí běžný počítač, nebo notebook s internetovým prohlížečem.
 • Pokud budete chtít na přednášejícího hovořit, budete potřebovat mikrofon, jinak můžete psát do chatu.
 • Workshop probíhá na platformě Microsoft TEAMS, není nutné tento program instalovat, běží i v prohlížeči.