Ochrana měkkých cílů před fyzickými a teroristickými útoky

SEMINÁŘ PRO ZAMĚSTNANCE

4 až 6 hodin

v závislosti na rozsahu diskuze

max. 30 osob

20 000 Kč

cena včetně 21% DPH 24 200 Kč

Popis semináře

Cílem semináře je seznámení účastníků s riziky, které přináší současná doba v souvislosti s fyzickými a teroristickými útoky.

Prostřednictvím praktických příkladů a názorných živých ukázek získá účastník semináře povědomí o těchto rizicích a zároveň bude seznámen s možnými kroky, jak se lze proti těmto rizikům chránit.

Obsah i rozsah semináře jsme připraveni upravit dle vašich potřeb a zájmu.

Cílová skupina

  • Základní principy, rizika a hrozby vedoucí k teroristickým útokům.
  • Rozbor jednotlivých typů útoků: jak útok identifikovat, jak útoku předcházet, jak se proti útoku bránit.
  • Názorné praktické ukázky.
    Vzorový nácvik procedury lockdown.
  • Diskuse a zodpovězení otázek.

Cílová skupina

Seminář je určen pro zaměstnance.

Doporučená kombinace se seminářem

Doporučujeme, aby vaši zaměstnanci absolvovali také seminář na téma: Bezpečnostní obhlídka a poskytnutí vzoru procedury lockdown