Seminář: Obrana proti korupci

SEMINÁŘ JE URČEN PRO ÚŘEDNÍKY / VEDOUCÍ ÚŘEDNÍKY

4 hodiny

Rozsah semináře včetně diskuze

do 30 osob

Minimální počet je 15 osob

1 000 Kč

Cena za 1 účastníka (cena bez DPH)

Popis semináře

Cílem semináře je obeznámit úředníky a vedoucí úředníky se základními pojmy v oblasti korupce, seznámit je s nejčastějšími formami korupčního jednání na úřadech a připravit je, jak zvládat krizové situace při střetu s pachatelem korupčního jednání a následné postupy v procesu odhalování a prokazování korupčního jednání.

Úředníci si osvojí základní trestněprávní pojmy vztahující se ke korupčním deliktům (úplatkářství, úplatek, úřední osoba, formy trestné součinnosti ad.), druhy a výše trestů za jednotlivé trestné činy. Vysvětlení mechanizmu způsobu páchání těchto deliktů umožňuje úředníkům pochopit smysl preventivních opatření, která vedou k eliminování vzniku korupčních deliktů a jejich negativních dopadů na úředníka a jeho zaměstnavatele. Systém preventivních opatření je dokumentován na praktických příkladech.

Cílová skupina

  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do krajského úřadu
  • Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy, včetně vedoucích úřadů