Osobní bezpečnost a ochrana soukromí v kyberprostoru

SEMINÁŘ PRO MANAŽERY A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

4 až 6 hodin

V závislosti na rozsahu diskuze

max. 10 osob

Maximální počet posluchačů

40 000 Kč

Cena vč. 21% DPH je 48 400 Kč

Popis semináře

Je velmi obtížné vyrovnat se všemi riziky, které přináší uživatelům kyberprostor, zejména proto, že si mnoho z nich ani neuvědomujeme. Tento seminář může být prvním krokem efektivního řešení ochrany vašeho soukromí a bezpečnosti v kyberprostoru – poskytne vám informace o méně známých hrozbách, ale hlavně informace a poznatky, jak se jim účinně bránit.

Zažitá představa zajištění kybernetické bezpečnosti je obvykle spojena s antiviry, útoky hackerů na firemní sítě, poslední dobou ransomware, případně útoky na dostupnost webových aplikací.

VIAVIS svým klientům přináší trochu jiný pohled na tuto problematiku, a to ukázkou nových reálných hrozeb (reputační ohrožení, ztráta soukromí, závislost na sociálních sítích, ohrožení bezpečnosti dětí a rodiny), o kterých veřejnost má jen malé povědomí. Přitom tyto hrozby mohou být pro uživatele kritické. Díky nezničitelné historii všech aktivit, které v kyberprostoru uživatel provádí (sociální sítě, otevřená – nešifrovaná komunikace, sdílení fotografií, interakce na zprávy), o sobě poskytuje obrovské kvantum dat, na základě kterých je možné provádět nejen profilování jeho osobnosti a získávání digitální identity, ale hlavně efektivně s ním manipulovat a útočit na jeho reputaci. Samostatnou kapitolou je rodina, zvláště děti, a to ve vztahu jak k užívání sociálních sítí a možností vytěžování informací z nich, tak i následné formování jejich psychiky a fyziologie.

Obsah semináře

 • Kyberprostor – základní principy jeho fungování (internet, zařízení, aplikace, data)
 • Vymezení digitální identity, deanonymizace jedince, digitální stopy, jejich hodnota a kdo je využívá
 • Důležitost ochrany identity, možné způsoby zachování částečné anonymity
 • Komunikace v kyberprostoru – principy, možnosti odposlechů a sledování, možná ochrana
 • Profilování uživatelů založené na big data, vytěžování a získávání informací pomocí AI z různých zdrojů a možnosti obrany
 • Sociální sítě, sdílení informací, profily dětí a rodiny, získávání závislosti, vytěžení informací, možnosti ochrany, psychické změny a změny fyziologie
 • Manipulace, sociální inženýrství, interakce na internetu, kybernetické zbraně, psychologické operace, ochrana informací
 • Mobilní zařízení – principy, důležitost mobilních zařízení pro získávání informací, možnosti zneužití, vytěžení informací, technická ukázka napadení, možná efektivní obrana
 • Technické ukázky vytěžování dat, prolomení přístupů, profilování, možné ochrany – příklady a zkušenosti z reálné praxe
 • Diskuse, možnost konzultace konkrétních problémů

Cílová skupina (seminář je určen pro)

 • Pro všechny, kdo si uvědomují hodnotu své reputace a dopad, který by nastal v případě jejího ohrožení
 • Zejména pro výše postavené manažery, pracovníky ve vedoucích pozicích

Požadavek na vstupní znalosti účastníků

 • Nepředpokládáme žádné odborné znalosti z oboru ICT a kybernetické bezpečnosti
 • Předpokládáme běžnou uživatelskou dovednost práce s internetem a mobilním zařízením