Pedagogický pracovník v ohrožení, komunikace a chování při mimořádných událostech (akreditace vzdělávacího programu u MŠMT, v systému DVPP)

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

8 hodin

Rozsah semináře 8 x 45 minut

30 osob

Minimální počet 15 osob

1 500 Kč

Cena za 1 účastníka (bez sazby DPH)

Popis vzdělávacího programu

Cílem semináře je seznámit posluchače s typy mimořádných událostí v oblasti osobní bezpečnosti pedagogů, dětí žáků i studentů, specifik bezpečné práce s informacemi. 

Na případových studiích bude prezentován správný postup řešení, důsledky chyb a diskutována preventivní opatření vedoucí ke zvýšení osobní bezpečnosti. 

Cílem vzdělávacího programu je snížit rizika směřující k ohrožení pedagogického pracovníka, dětí, žáků a studentů, osvojit si vhodné bezpečnostní návyky.

 

Cílová skupina

  • Učitelé metodik prevence, pedagogové volného času
  • Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
  • Učitelé MŠ, učitelé praktického vyučování
  • Učitelé speciálních škol, učitelé ZUŠ a SUŠ
  • Vychovatelé školských zařízení, učitelé VOŠ, výchovní poradci

Seminář je určen pro všechny pedagogy ve všech typech škol a školských zařízení, kteří se při výkonu své práce dostávají do situací, které mohou ohrozit jejich osobní bezpečnost, reputaci a soukromí.

Seminář bude organizován pro jednotlivé typy škol a školských zařízení tak, aby praktická stránka doporučení byla zaměřena na konkrétní příklady (MŠ a ZŠ s 1. st., ŠD; ZŠ a SŠ; ZUŠ, DDM, SVČ).