Trénink zvládání kybernetických útoků

WORKSHOP PRO MANAŽERY / VEDOUCÍ PRACOVNÍKY a PRACOVNÍKY IT ODDĚLENÍ

4 hodiny

V závislosti na rozsahu diskuze

bez omezení

Počet účastníků není omezen

36.000 Kč

Cena vč. 21% DPH je 43.560 Kč

Popis workshopu

  • Během roku 2021 jsme zaznamenali prudký nárůst úspěšných kybernetických útoků, s jejichž zvládnutím jsme našim klientům pomáhali.
  • Zkušenosti z řešení těchto incidentů  vám můžeme předat prostřednictvím unikátního workshopu „Trénink zvládání kybernetických útoků“.
  • Cenné informace, které díky tomuto workshopu získáte, se nedočtete v žádném odborném časopise, přitom vám mohou ušetřit mnoho nákladů a námahy v případě, kdy se obětí takového útoku naneštěstí stanete.

Obsah workshopu

  • Na začátku workshopu budou účastníci rozděleni do dvou týmů, prvním z nich bude management fiktivní organizace, druhým bude IT tým.
  • Tato fiktivní organizace bude čelit několika vlnám kybernetických útoku a úkolem obou týmů bude reagovat na nastalou situaci a čelit jí. Každá reakce týmu managementu a IT týmu bude podrobena diskusi z hlediska vhodnosti reakce, možných dopadů přijatých rozhodnutí a doporučení vhodného postupu.
  • Workshop jsme schopni realizovat dle vaší volby, ve vašich i našich prostorách.

Cílová skupina (workshop je určen pro)

  • Workshop je učen zástupcům managementu společně s pracovníky IT oddělení. Ideální je, pokud jsou účastníci z jedné organizace.
  • Počet účastníků není omezen, optimální zastoupení je do pěti zástupců managementu a do dvou pracovníků IT oddělení.

Z workshopu si odnesete

  • Představu o reálném průběhu kybernetického útoku, ale zejména mnoho námětů, jak útokům předcházet, jak se na takový útok připravit a jak jej zvládnout s minimalizací možných dopadů.
  • Dozvíte se, jak zajišťovat stopy jako důkazní materiál pro spolupráci s pojišťovnou a Policií ČR.