Whistleblowing s rozumem: jak se vyhnout drahým a zbytečným řešením

Termín, čas a registrace


Workshop je ZPOPLATNĚN! 

Odkaz na registrační formulář ZDE

Termín: 26. 1. 2022
Čas: 9:30 - 11:30 hodin
Uzávěrka registrací: 24.1.2022

Přednášející

Mgr. Vladimír Nesvadba

konzultant, lektor

Ing. Martin Dušek

Projektový ředitel

Téma workshopu

Dne 23. října 2019 byla vydána SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EP“). Členské státy měly do 17. prosince 2021 uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se Směrnicí EP. 

V rámci právního řádu České republiky k vydání takového předpisu dosud nedošlo. Co to znamená pro případné  povinné subjekty? Dík absenci národního předpisu jsou ustanovení Směrnice EP přímo použitelná pouze pro veřejnoprávní subjekty. Soukromoprávní subjekty (osoby) mohou na základě této směrnice uplatňovat svá práva, nelze jim však ukládat povinnosti vyplývající z této směrnice.

Předpokládá se dále, že zákonodárce využije výjimek uvedených ve Směrnici EP, zejména pokud jde o možnost od povinnosti zavést interní kanály pro oznamování osvobodit obce s méně než 10 000 obyvateli, nebo s méně než 50 zaměstnanci.

OBSAH: co se na workshopu dozvíte

 • na koho se vztahují povinnosti ze Směrnice EP (do přijetí zákona o ochraně oznamovatelů),
 • jaké povinnosti je třeba splnit,
 • jak jednoduše nastavit vnitřní oznamovací systém,
 • zda lze za porušení Směrnice EP ukládat sankce a
 • změny předpokládané po přijetí zákona o ochraně oznamovatelů
Smyslem našeho workshopu není zastrašovat povinné subjekty, ale naopak vysvětlit všechny aspekty související s nepřijetím zákona o ochraně oznamovatelů a doporučit rozumná a nenákladná řešení do přijetí příslušné právní úpravy.
 

Během vysílání budou mít posluchači prostor pro kladení otázek,  diskusi a řešení konkrétních problémů, nebo mohou jen sledovat a poslouchat.

 

Organizace workshopu

 • Workshop bude realizován formou online (živého) vysílání a je ZPOPLATNĚN!
 • Na workshop se přihlásíte vyplněním REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE, odkaz na něj naleznete v úvodu této stránky
 • Platební podmínky (informace ohledně úhrady účastnického poplatku) jsou uvedeny v registračním formuláři
 • Odkaz pro připojení k vysílání (přes platformu MS Teams), bude jednotlivým účastníkům zaslán do mailu, uvedeného při registraci, až po úhradě účastnického poplatku

Technické požadavky na sledování workshopu

 • K připojení stačí běžný počítač, nebo notebook s internetovým prohlížečem
 • Pokud budete chtít na přednášejícího hovořit, budete potřebovat mikrofon, jinak můžete psát do chatu
 • Workshop probíhá na platformě Microsoft TEAMS, není nutné ji instalovat, běží i v prohlížeči
 • V případě technických problémů s přihlášením nás kontaktujte na mailu dotazy@viavis.cz.