Spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě na výzkumném projektu