Education

Semináře pro úředníky a vedoucí úředníky

Pro úředníky a vedoucí úředníky zajištujeme neakreditované semináře ale i vzdělávací programy akreditované Ministerstvem vnitra České republiky,
po jejich absolvování získá účastník osvědčení
o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Semináře pro pedagogické pracovníky

Pro pedagogické pracovníky zajištujeme neakreditované semináře ale i vzdělávací programy akreditované u MŠMT v systému DVPP,
po jejich absolvování získá účastník osvědčení
o absolvování vzdělávacího programu.

Akreditované semináře MPSV ČR pro pracovníky v sociálních službách

Pro pracovníky sociálních službách zajištujeme seminář, akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, po jeho absolvování získá účastník osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Semináře a workshopy pro manažery a vedoucí pracovníky

Zajišťujeme celou řadu odborných seminářů a workshopů, které jsou určeny primárně pro manažery a vedoucí pracovníky. U všech seminářů klademe vysoký důraz na zkušenosti z praxe a názorné praktické ukázky.

Semináře pro zaměstnance

Zajišťujeme celou řadu odborných seminářů, které jsou určeny primárně pro běžné zaměstnance. U všech seminářů klademe vysoký důraz na zkušenosti z praxe a názorné praktické ukázky.